Bildiri Sistemi Giriş ve Kayıt

Kongre Düzenleme Kurulu, tüm hekim, perfüzyonist ve hemşireleri kongreye bildiri göndermeye davet etmektedir. Tüm bildiriler sadece online olarak kongre web sitesi (www.tkdcd2022.org) üzerinden kabul edilecektir. Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır. (Detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.)
Bildirilerinizi online olarak www.tkdcd2022.org sitesinden gönderebilirsiniz.
E-mail, fax ve diğer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmalısınız.
Bildiri gönderimi esnasında yazar kendi e-posta adresine ek olarak çalıştığı kurumdaki anabilim dalı başkanı, eğitim sorumlusu gibi ilgili kurum sorumlusunun e-posta adresini de belirlenen bölüme girmek zorundadır.
Bildirilerin tercih edilen sunum şekli, sözlü veya poster olarak belirtilmelidir. Olgu sunumları sadece poster olabilir.
Bildiriler Türkçe veya İngilizce gönderilmelidir.
Bildiri özeti başlığı büyük harflerle yazılmalıdır ve sonuna nokta konulmamalıdır.
Araştırmacıların sadece isimleri (akademik ünvan, Dr. Doç. vs kullanılmadan) yazılmalı, çalıştıkları kurumlar belirtilmeli ve bildiriyi sunacak araştırmacının adının altı çizilmelidir.
Özet paragraf arası bırakılmadan, tek aralıklı ve sola yaslanmış olarak yazılmalıdır.
Bildiri özetinin Türkçesi Giriş, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç; İngilizcesi Introduction, Methods, Results ve Conclusion alt başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
Bildirilerde basım öncesi editöryal düzeltme yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla bilimsel içeriğin doğruluğu, yazım ve dilbilgisi hatalarının olmaması yazarların sorumluluğundadır.
Bildiride "Sonuçları toplantıda sunulacaktır" şeklinde belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır.
Bildiri özeti metninin sözcük sayısı, başlık, araştırıcı isimleri ve kurumları hariç 250 sözcükten fazla olmamalıdır.
Bildiri özetinde 2'den fazla tablo veya şekil kullanılmamalıdır.
Sisteme girişi yapılan bildirilerin tamamının kontrol edildikten sonra “Sonlandırma” işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gönderdiğiniz bildiri sistemde tamamlanmamış olarak görünecektir.
Bildirinizi sonlandırdıktan sonra sistem tarafından bildirinize atanan referans numarasını ve sisteme giriş yaptığınız şifrenizi unutmamak için kaydetmenizi rica ederiz.
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 11 Eylül 2022 Saat 00:00’a kadar ’dır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
Gönderilen bildiriler, araştırmacıların isim ve kurumları gizli tutularak Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucuna göre sözlü veya poster sunum şeklinde kabul edilecektir.
Bir kişinin adı kabul edilen bildiriler arasında en fazla 8 bildiride yer alabilecektir. Bu sayının üzerinde bildirisi kabul edilmiş kişilerin bildirileri aldığı puana göre sıralanacak ilk 8 bildiri kabul edilecektir. Bildiri gönderirken isimler konusunda bu hususu dikkate almanızı önemle rica ederiz.
Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildiriyi sisteme giren kişi ile yapılacaktır.
Kabul edilen bildirinin kongrede sunulabilmesi için sunumu yapacak araştırıcının kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.
Kabul edilen bildiriler hiçbir şekilde geri çekilemeyecektir.
E-poster olarak kabul edilen bildirilerin, gerekli bildirim maili bildiri sahiplerine ulaştıktan sonra kongre öncesi e-poster sistemine yüklenmiş olması gerekmektedir.  E-poster istenilen şekilde ve istenilen resimler kullanılarak sisteme yüklenebilecektir.
Kabul edilen tüm bildiriler, sayfalarında "bildiri kitapçığı değildir" şeklinde çapraz fon yazısı bulunan Pdf dosyası şeklinde web sayfasına, CD/flash bellek ve cep telefonu uygulama programlarına eklenecek, bu ortamlar elektronik bildiri kitabı niteliği taşımayacaktır. Kongrede bildiri sunumları tamamlandıktan sonra bildiri sunmayan kişilerin bildirileri listeden çıkarılarak bildiri özet kitabı kongre sonrası basılacaktır.
Kabul edilen sözlü bildirilerin gereken tarihlerde sunulmaması veya kabul edilmiş e-posterlerin kongre öncesi sisteme yüklenmemesi halinde bildiri özeti sahiplerinin kurumlarına gerekli geri bildirimler yapılacaktır.